+855 018 888 2777
គម្រោងលំនៅដ្ឋានបែបអភិជន
  • បុរី ហ័រហ៊្វូភ្នំពេញ
  • អាងហែលទឹកលើអាកាស
  • ហាងកាហ្វេលើកំពូលអគារ
  • មជ្ឈមណ្ឌលរ៉ុងរឿង
  • សួនច្បារលើអាកាស
  • វិថីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
បុរី អ & អេហ្វ ទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីនៅលើពិភពលោក
R&F City, The Biggest Garden Community In Phnom Penh
+855 018 888 2777
  • ផ្ទះលេខ 380 មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
វេទិកាធំៗចំនួន 7 ស្វាគមន៍ការយកចិត្តទុកដាក់ ស្វែងយល់អំពីភាពអស្ចារ្យនៃ ព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា
© 2018 R&F Properties Cambodia. All Rights Reserved