+855 018 888 2777
របៀបចុះឈ្មោះដំណើរកំសាន្ត
ប្រញាប់ឡើងដើម្បីចុះឈ្មោះដំណើរកំសាន្តដ៏អស្ចារ្យ ដើរកំសាន្តជុំវិញប្រទេសកម្ពុជា
The way toreport
ដំណ​ក់កាលចុះឈ្មោះដំណើរកំសាន្ត
១. ចុចលើប៊ូតុងខាងស្ដាំ【បម្រើសេវាកម្មអតិថិជនអនឡាញ】ភ្ជាប់ជាមួយសេវាកម្មអតិថិជន និងចាប់ផ្ដើមការប្រឹក្សាយោបល់ និងព័ត៌មានបន្ថែម!

២. ចុចខាងលើទំព័រលើពាក្យ 【ស្វែងរកដំណើរទេសចរណ៍】-【ចុះឈ្មោះអនឡាញ】 ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ!

៣. លោកអ្នកអាចធ្វើការសាកសួរព័ត៌មាន ឬចុះឈ្មោះចូលរួមដំណើរកំសាន្តតាមរយៈលេខWechat ដែលមានលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជនានារបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ឬមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលពិពណ៌ផ្សេងៗរបស់គម្រោងបុរី អ&អេហ្វ (ក្រុងក្វាងចូវ ប៉េកាំង សៀមិនជាដើម)។
Steps to report
ជំហាននៃការចុះឈ្មោះដំណើរកំសាន្ត
 • បញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះ
  ចុះខាងស្ដាំលើពាក្យ [សេវាអតិថិជនតាមអនឡាញ] ប្រឹក្សាកាលបរិច្ឆេទធ្វើដំណើរ
 • ផ្ដល់ឯកសារ
  ផ្ដល់ជូនឯកសារពាក់ព័ន្ធដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ភ្នាក់ងារប្រឹក្សាអតិថិជន
  ធ្វើការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដំណើរកំសាន្ត
 • ការត្រៀមសម្រាប់ដំណើរកំសាន្ត
  ទទួលបានដំណឹងណែនាំពីដំណើរកំសាន្ត រៀបចំវ៉ាលី និង
  យកឯកសារសំខាន់ដែលចាំបាច់
 • ចាប់ផ្ដើមនូវដំណើរកំសាន្តដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ
  ជួបជុំគ្នា និងចេញដំណើរតាមពេលវេលានិងទីតាំងដែលបានកំណត់
 • ឯកសារចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរកំសាន្តធួរ
  លិខិតឆ្លងដែន៖ លិខិតឆ្លងដែនស្កេនទំព័រព័ត៌មាន (លិខិតឆ្លងដែនត្រូវមានសុពលភាពយ៉ាងតិច៦ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលចូលប្រទេសលើកចុងក្រោយ)
 • សេចក្ដីបញ្ជាក់ផ្សេងៗ
  ចំពោះកុមារអាយុពី២ទៅ១២ឆ្នាំដែលមិនត្រូវការគ្រែដេកបន្ថែមនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ៣០០យាន់ក្នុងម្នាក់ សម្រាប់អាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវគិតតម្លៃធម្មតា
  ចំពោះអតិថិជនដែលមានអាយុចាប់៦០ឆ្នាំឡើងទៅ ត្រូវចុះហត្ថលេខាទទួលខុសត្រូវ សម្រាប់អាយុ៧០ឡើងទៅតម្រូវឲ្យមានលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពនៅពេលធ្វើការចុះឈ្មោះ។
  លិខិតបញ្ជាក់ការទទួលខុសត្រូវ៖ ព័ត៌មានដែលដាក់លើវេបសាយមួយនេះមិនទាន់ត្រឹមត្រូវតាមស្ថានការណ៍ជាក់ស្ដែងទាំងស្រុងនោះទេ គឺអាចមានការប្រែប្រួលទៅតាមគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ ព័ត៌មានលម្អិតនឹងផ្ដល់តាមរយៈការប្រឹក្សារតាមប្រព័ន្ធអនឡាយ ឬមកកាន់ការិយាល័យផ្ទាល់។
បុរី អ & អេហ្វ ទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីនៅលើពិភពលោក
R&F City, The Biggest Garden Community In Phnom Penh
+855 018 888 2777
 • ផ្ទះលេខ 380 មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
វេទិកាធំៗចំនួន 7 ស្វាគមន៍ការយកចិត្តទុកដាក់ ស្វែងយល់អំពីភាពអស្ចារ្យនៃ ព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា
© 2018 R&F Properties Cambodia. All Rights Reserved