+855 018 888 2777
ព័ត៌មានផ្សេងៗ
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្ពុជា និងទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នៅកម្ពុជា
04.30 2021
四季更迭,万物以生机勃勃景象呈现,春风吹来希冀,予生活更美好的期待。 我们深知您对家的关注和惦念,为了您幸福的期许,我们肩负构筑美好生活的使命,始终坚守精工的标准,专注每一个细节、每一道工序的严格把控,只为将您理想中家的模样完美呈现。 至此一纸家书呈递家音,与您共鉴最新工程进度!
04.29 2021
人间四月,美好相伴!为了幸福的蓝图得以实现,金边中心城始终坚守在一线,升级社区防疫措施,在确保住户们安全的同时,积极开展建设工作,一笔一画勾勒美好,一砖一瓦筑就传奇! 这场疫情让我们深刻体会到“家”的重要性。看着属于自己的家逐渐成形,才是最幸福的事。我们懂您对幸福的期许,亦不负您的期待,在此奉上最新工程进度播报,与您共享家的点滴成长。
12
បុរី អ & អេហ្វ ទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីនៅលើពិភពលោក
R&F City, The Biggest Garden Community In Phnom Penh
+855 018 888 2777
  • ផ្ទះលេខ 380 មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
វេទិកាធំៗចំនួន 7 ស្វាគមន៍ការយកចិត្តទុកដាក់ ស្វែងយល់អំពីភាពអស្ចារ្យនៃ ព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា
© 2018 R&F Properties Cambodia. All Rights Reserved